Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar - For en bæredygtig fremtid

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er en landsdækkende interesseorganisation. Sammen med vores knap 100 medlemmer arbejder vi for for en ansvarlig bygge- og anlægsbranche med særligt fokus på at forbedre de sociale forhold i branchen, udarbejde løsninger på udfordringerne med miljø og klima gennem bl. a. cirkulært byggeri og samtidigt skabe værdi for alle byggeriets parter. 

Skal din organisation være med til at sætte dagsordenen i fremtidens byggeri? Læs vores Charter for Samfundsansvar og meld dig ind 


            HVORFOR SAMFUNDSANSVAR     VGL kurser     HVORFOR SAMFUNDSANSVAR

            KLAUSULER    KONTROLREDSKAB     PARADIGMER FOR SAMFANSVAR