Arbejdsgruppe for verdensmål


Her kan du læse om arbejdsgruppen for verdensmål.

Arbejdsgruppen for Verdensmål blev nedsat i august 2019. Siden da har gruppen arbejdet på at udvikle Roadmap på verdensmål, som er et værktøj, der skal gøre det lettilgængeligt for byggeriets virksomheder at arbejde med målene - uanset aktørrolle og fase i byggeprojektet. 

FBSA har på generalforsamlingen i maj 2019 besluttet, at verdensmålene skal være omdrejningspunktet for foreningens arbejde. Som opfølgning på denne beslutning, nedsættes en arbejdsgruppe blandt foreningens medlemmer, som skal være med til at udfolde Charter for samfundsansvar ift. verdensmålene. Gruppen vil således arbejde på at omsætte verdensmålene til strategi og handling i bygge- og anlægsbranchen på tværs af hele værdikæden.

 medlemmer

Billede: FBSA arkiv

Deltagere

 • Anette Vestergaard Grønbæk, Metroselskabet
 • Amer Kamal, SeeBuild 
 • Henrik Bjoljahn, HK Byg 
 • Trine Ivarsen, CCO Arkitekter 
 • Bob Hoeing, Fischer Lighting 
 • Cora Valloir, Dissing+Weitling Arkitekter
 • Poul-Erik Olsen, CG Jensen 
 • Christian Wittrup, A:GAIN 
 • Ann Louise Brix, Femern 
 • Mette Seiding, JJW Arkitekter 
 • Jesper Ring, Frame                   
 • Charlotte Algreen, ALGREEN 
 • Bjørn Buch, Vordingborg Kommune 
 • Marlene Thorman, WSP Danmark
 • Trine Lyng Madsen, MT Højgaard Holding