Arbejdsgruppe for verdensmål


FBSA har på generalforsamlingen i maj 2019 besluttet, at verdensmålene skal være omdrejningspunktet for foreningens arbejde. Som opfølgning på denne beslutning, nedsættes en arbejdsgruppe blandt foreningens medlemmer, som skal være med til at udfolde Charter for samfundsansvar ift. verdensmålene. Gruppen vil således arbejde på at omsætte verdensmålene til strategi og handling i bygge- og anlægsbranchen på tværs af hele værdikæden.

Her kan du læse om arbejdsgruppen for verdensmål, der blev nedsat i august 2019. Siden da har gruppen arbejdet på at udvikle Roadmap på verdensmål, som er et værktøj, der skal gøre det lettilgængeligt for byggeriets virksomheder at arbejde med målene - uanset aktørrolle og fase i byggeprojektet. 

0

Billede: FBSA arkiv

Deltagere

Anette Vestergaard Grønbæk, Metroselskabet

Anders Sørensen, Enemærke & Petersen    

Carsten Helvind, Emcon

Claus Elleman Olsen, Arkil           

Jesper Kort Andersen, Lejerbo      

Karoline Geneser, MOE           

Lars Elmvang, Fischer Lighting

Peter Hebin Bruun, ATP

Jakob Rostgaard Dyring, Danish Energy Management

Kirsten Mariager, Danish Energy Management

Rasmus Krag, Tscherning                    

Sidsel Sakse Bennetsen, Bo-Vest

Lærke Jul Gagner, Bo-Vest

Trine Ivarsen, Christensen & Co Arkitekter

Lone Thrane, Byg med Unge Alliancen