Arbejdsgruppe for kontrakter og kontrol


FBSA har i samarbejde med en række medlemmer udarbejdet Paradigmer for samfundsansvar i udbud og et dokumentations- og kontrolredskab med gode råd til, hvordan man kontrollerer arbejdsforholdene hos underleverandører. Som opfølgning på dette arbejde etableres et netværk, hvor foreningens medlemmer kan mødes og drøfte erfaringer med redskaberne, samt generelle udfordringer og løsninger med kontrol af leverandører på tværs af branchens aktører.

Netværksgruppen er etableret efteråret 2018 og er åben for alle medlemmer af FBSA, der arbejder med kontrakter og kontrol af leverandører (enten som bygherre eller entreprenør), og som har lyst til at erfaringsudveksle og styrke indsatsen for ordentlige arbejdsforhold på danske byggepladser.

Deltagere

Anders Ullersted, Bluestaff

Anette Vestergaard Grønbæk, Metroselskabet                      

Carsten Kibugi Røjgaard, Region Sjælland

David Salomonsen, Københavns Kommune

Dorte Nielsen, Region Sjælland

Nicolai Nordqvist, Odense Kommune

Eva Milsted Enoksen, Københavns Kommune

Lars Jess Hansen, Enemærke & Petersen

Poul Holt Pedersen, Statens Kontrolenhed for Arbejdsklausuler

Rasmus Juhl Pedersen, Pædagogernes Pension

Tine Williams, MT Højgaard