Unge Advisory Board


Følg med i foreningens Unge Advisory Board og dets arbejde. Her på siden kan du lære medlemmerne at kende, ligesom du kan se, hvad de som gruppe ønsker at rykke på i bygge- og anlægsbranchen. 

           Billedelille

 Billede: FBSA arkiv

Formålsprogram 

  • Formålet med FBSA’s Unge Advisory Board er at kommunikere, samt præge ungdommens forventninger og krav til fremtidens byggebranche, samt det miljømæssige- og sociale ansvar, som byggebranchen i almindelighed og medlemmerne af FBSA i særdeleshed har.
  • At FBSA’s UAB er et “ungt” board, betyder, at vi tilstræber at se tingene med friske øjne med evnen til at bryde med traditioner og vaner eller økonomiske interesser. Den fordel vil vi bruge til at tænke holistisk, ambitiøst og konkret og vores anbefalinger skal basere sig på nødvendige frem for belejlige måltal inden for en given udfordring. Det er for boardet desuden essentielt, at vi er sammensat af medlemmer på tværs af branchens værdikæde, aktører og interesser, og med denne diversitet vil vi altid tilstræbe at omfavne et bredt syn på omstillingen.
  • Vores anbefalinger tager udgangspunkt i ønsket om at højne ambitionerne for bæredygtighed i byggebranchen, og vi mener, at alle kapitler i charteret såvel som FBSA’s øvrige aktiviteter skal måles på deres sociale, miljø- og klimamæssige effekt.
  • Vi vil som advisory board altid tage afsæt i viden og forskning, når vi formulerer vores visioner og anbefalinger. Vi ønsker derfor dialog og samarbejde med klima-, miljø-, arbejdsmarkedsforskere mv. for at sikre, at anbefalinger, krav mv. har rod i en videnskabelig vurdering.
  • Vi ønsker at være kritiske i vores tilgang til alle branchens aktører, tiltag og målsætninger, mens vores kommunikation altid skal tilstræbes at være saglig og konstruktiv.
  • Da FBSA har fokus på samfundsansvar, arbejder UAB for at være omfavne branchens aktive aktører, men ligeledes bygge bro til de mennesker der er på vej ind i byggebranchen og dem som berøres, nemlig brugere og beboere, fra de helt gamle til de helt små, fra fx universelt design til integration og synlighed.

Medlemmer

Byggeriet er i Danmark medansvarlig for, at vores ressourcefodaftryk ligger markant højere end EU-gennemsnittet. Vi er desuden en branche præget af kun ni procent kvinder, ligesom vi i fremtiden kommer til at mangle arbejdskraft – en arbejdsstyrke, som skal sikres gennem skabelse af flere praktikpladser og bedre arbejdsvilkår på byggepladserne. Men der er lang vej endnu mod at løse disse udfordringer, og det kalder på, at byggeriet tager ansvar.

Derfor har Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar oprettet et Unge Advisory board, som skal agere brobyggere mellem generationer, ligesom de unges stemme skal sikre nytænkning af bæredygtige løsninger i bestyrelsesarbejdet. Vi ønsker nemlig at udfordre de traditionelle udviklingstrategier, så de fortsat kan være garant for, at branchen udvikler sig i den retning, som fremtidens udfordringer kræver.

FBSA's Unge Advisory Board består af otte medlemmer fra alle led i værdikæden. Lær dem af kende her. 

et

to

3klar