Arrangementer


30. November 2022

Konference: Hvordan køber vi bæredygtige solceller?

Danske solceller og udvindingen af råmaterialer brugt til deres produktion er i høj risiko for at være produceret med brug af tvangsarbejde. Samtidigt viser flere undersøgelser, at deres miljømæssige effekt måske ikke er så stor som forventet, når der regnes på solcellernes samlede levetid og co2-udledning. Kom til konference og bliv klogere på, hvad vi som danske indkøbere kan gøre for at købe solceller, der giver mening på tværs af både den grønne, sociale og økonomiske bundlinje.


06. December 2022

Bæredygtige byggematerialer

Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt, og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? På dette seminar bliver du klogere på, hvordan du kan arbejde med byggematerialer, som tilgodeser miljøet. Dagen giver selvfølgelig også rig mulighed for at indhente vigtig læring fra andre bygherrer, som arbejder bevidst med særligt udvalgte materialer. Seminaret udbydes i ...


07. December 2022

Konference: Vores lærlinge - Hvordan skaber vi flere og bedre lærepladser?

Bygge- og anlægsbranchen står i de kommende år med en rekrutteringsudfordring i forhold til at have tilstrækkeligt med kvalificerede hænder, og med ny politisk aftale er der en særlig mulighed for at skabe de bedste forudsætninger for at rekruttere flere til branchen. Vær med, når FBSA, 3F og BAT-kartellet giver et 360-graders eftersyn af den gode læreplads.


14. December 2022

Styrk din virksomheds bæredygtighedsprofil med nyt ESG- og strategiforløb skræddersyet til bygge- og anlægsbranchen

EU-taksonomien rammer byggebranchen lige nu, nye bæredygtighedsrapporteringskrav er på trapperne, og CO2-krav banker på døren. Klæd din virksomhed på til at møde nye markedsvilkår med et nyt ESG- og strategiforløb skræddersyet til bygge- og anlægsbranchen. 

 


12. January 2023

Nytårskur: Byggeriet i krisetid – hvordan forholder vi os til en verden i ubalance?

Hvordan takler vi den lange række kriser, vi som samfund står overfor? Og hvordan påvirker de byggeriet, ift. materialemangel, prisstigninger, klimaforandringer og lovgivning? Vær med på årets nytårskur, når vi sætter byggeriet i perspektiv.