Arrangementer


02. September 2021

Årsmøde og generalforsamling 2021

På årets generalforsamling og årsmøde tager vi skridtet videre som forening i forhold til at sikre høje standarder for bæredygtighed i den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche. Kom med når vi dykker ned i vores nye Charter for Samfundsansvar version 2021 og præsenterer en række nye tiltag, vi har arbejdet med i årets løb, så som diversitet i byggebranchen og bæredygtige byggerier. 


24. June 2021

Afholdt: Diversitet i byggeriet – hvordan skaber vi handling?

Hvad er status blandt virksomheder i branchen på diversitetsdagsordenen, hvor mange har aktivt taget fat? På dagen lancerer vi en spritny undersøgelse, som giver et indblik i, hvor virksomhederne på tværs af værdikæden står. Herudover kan du blive klogere på byggeriets best practise for diversitet og inkluderende arbejdsmiljø, når vi sammen med repræsentanter fra vores Ambassadørkorps for diversitet tager en debat om, hvordan vi bedst omsætter arbejdet med diversitet til konkrete handlinger i branchen.


27. May 2021

Afholdt: Lancering af nyt Charter for Samfundsansvar

Bygge- og anlægsbranchen står over for massive forandringer når standarden for bæredygtig udvikling kontinuerligt hæves i takt med et øget fokus på bl.a. FN’s 17 verdensmål og regeringens målsætning om en 70%-reduktion af CO2 inden 2030. I Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar lancerer vi nu et opdateret Charter for Samfundsansvar for at sikre aktualitet.