Arrangementer


28. October 2020

FBSA på Building Green: Den tredje bundlinje i FNs Verdensmål er den sociale!

Kom med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar på Building Green. Vi er nemlig gået sammen med Helles & Docherty om et event, der skal sætte spot på den sociale side af miljømæssig bæredygtighed. Vi glæder os til at se jer! Du kan læse meget mere om eventet her på siden. 


03. November 2020

Seminarrække: Byg en bæredygtig fremtid

Klimakrisen lurer i coronaens skygge, og vi har i høj grad brug for at omlægge vores forbrug og produktion af byggematerialer i en grønnere retning. Samtidig er bygge- og anlægsbranchen i en ny EU-rapport identificeret som en af de mest klimabelastende sektorer, og standarder for, hvordan man måler bæredygtighed, har længe ladet vente på sig.


16. November 2020

Ekstraordinær generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, da der ikke var nok stemmeberettigede medlemmer tilstede på den ordinære generalforsamling, til at vedtage vedtægtsændringer. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages med almindeligt flertal.


09. December 2020

Seminar: Bæredygtige byggematerialer

Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? På denne seminardag bliver du klogere på, hvordan du kan arbejde med byggematerialer som tilgodeser miljøet, ligesom der vil være oplæg fra bygherrer, som arbejder bevidst med særligt udvalgte materialer.