Arrangementer


02. December 2021

Byens Saloner: En branche i balance

Drik din morgenkaffe i Byens Saloner, hvor Byens Netværk og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) samler branchen til en snak om (den manglende) kønsbalance i byggeriet. Al erfaring viser nemlig, at byggebranchen har brug for større kønsmæssig diversitet, hvis vi skal styrke vores samarbejde, trivsel, innovation og konkurrenceevne. Vi skal høre de gode erfaringer og businesscases, og sammen med forbilleder og repræsentanter fra branchen diskutere, hvilke greb og kulturændringer, der skal til for at skabe en branche i bedre balance.


07. December 2021

Bæredygtige byggematerialer

Hvad vil det sige at bygge bæredygtigt? Og hvilke materialer kan og bør man anvende i sit byggeri?

På dette seminar sætter vi fokus på bæredygtige byggemateriale – både biobaserede og cirkulære materialer. Du kan høre spændende oplæg og cases om bl.a. bæredygtigheds strategi, eksempler på biobaserede byggematerialer og cirkulær økonomi. Vi afslutter dagen med en aktiv fælles diskussion, hvor dagens information om forskellige bæredygtige byggematerialer og valget heraf er omdrejningspunktet.


05. January 2022

Særligt tilbud til medlemmer: Online morgenmøde om forskningen i byggeriets cirkulære økonomi

Drik din morgenkaffe mens du bliver klogere på, hvad forskningen siger om cirkulær økonomis dilemmaer og fremtidige retning. 


13. January 2022

Nytårskur: Fremtiden er bæredygtige byggematerialer – hvordan kommer vi derhen?

På årets nytårskur sætter vi spot på tre bæredygtige materialeleverandører, der arbejder på at løse nogle af de store udfordringer, vi står over for når det kommer til at omstille vores branche. Herefter sætter vi gang i diskussionen blandt de forskellige led i værdikæden om de største barrierer, der står i vejen for at bruge flere bæredygtige byggematerialer.