Deltag i FBSA årsmøde og generalforsamling 2019


Verdensmål i praksis - forventninger til fremtidens bæredygtige virksomheder

Kom til årsmøde i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar den 22. maj. Vi lancerer på dagen en markedsanalyse, hvor vi med støtte fra Realdania har taget temperaturen på de temaer inden for samfundsansvar, der særligt optager aktørerne i byggeriet. Vi sætter herefter fokus på verdensmålenes rolle på tværs af værdikæden i byggeriet og spørger de unge, hvilke forventninger de har til fremtidens bæredygtige virksomheder.

Udover oplæg fra NREP, Danske Arkitektvirksomheder og NCC, kan du møde 25-årige Esther Michelsen Kjeldahl, der ligesom Greta Thunberg har rejst sig som en ung leder og inspirator for de unges globale klimaoprør. Hun er blevet kaldt stemmen og ansigtet på den danske ungdoms klimakamp.

Efter at have fordybet sig akademisk i klimaforandringerne var Esther i maj 2018 med til at stifte Den Grønne Studenterbevægelse. P.t. studerer hun Philosophy and Public Policy på the London School of Economics. Her har hun fået indsigt i, hvad der rører sig på internationalt plan blandt de mange klimabekymrede studerende.

Esther er stærkt inspireret af bl.a. et manifest, som indtil videre er underskrevet af 27.000 franske elitestuderende. Manifestet kræver, at klima bliver det centrale omdrejningspunkt for virksomheder og samfund. Underskriverne nægter desuden at bidrage yderligere til klimaforandringerne gennem deres valg af karriere. Efter endt uddannelse har Esther besluttet at bruge al sin tid på at arbejde for at få klimaet øverst på dagsordenen blandt virksomheder, på det politiske plan og i befolkningen.

Første del af programmet er åbent for alle, mens generalforsamlingen kun er for vores medlemsvirksomheder og –organisationer.

Vi glæder os til at se jer.

PROGRAM

12.00-13.00 Sandwich og netværk

13:00 Velkomst - ved Palle Adamsen, formand for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

13:05 Samfundansvar i byggeriet – hvor er vi på vej hen?

Præsentation af FBSA markedsanalyse med fokus på tendenser i byggeriet - ved Brian Landbo, partner, Seismonaut

13.15 Verdensmålenes rolle i byggeriet – hvilken værdi skaber vi?

Vi dykker ned i byggeriets værdikæde og sætter fokus på, hvordan de forskellige aktører konkret kan arbejde med verdensmålene. – Men vi beder også oplægsholderne forholde sig til, hvordan vi skal samarbejde, og hvilke mål vi bør sætte os i fællesskab, hvis vi som branche skal sikre en fremtid, som understøtter en bæredygtig udvikling af byggeriet?

 • Bygherrens rolle og forventninger – ved Elisabeth Hermann Frederiksen, Head of sustainability, NREP
 • Rådgivernes rolle og værdiskabelse – ved Peter Andreas Sattrup, Chefkonsulent for bæredygtighed, Danske Arkitektvirksomheder
 • Entreprenørernes rolle og værdiskabelse – ved Martin Manthorpe, Strategidirektør, NCC

14.00 Bæredygtighed: Hvad forventer de unge af fremtidens virksomheder?

Ved Esther Michelsen Kjeldahl, medstifter af Den Grønne Studenterbevægelse i Danmark

14.30 Workshop

Med markedsanalysen, verdensmålene og de unges forventninger som omdrejningspunkt drøfter og prioriterer vi, hvilke indsatsområder, aktiviteter og arbejdsgrupper FBSA skal søsætte i det kommende år.

15:10 Pause med kaffe, kage og netværk

15:30 Generalforsamling 2019 (kun for medlemmer)

 • Bestyrelsens årsberetning - herunder præsentation af ny markedsanalyse
 • Vedtagelse af hovedlinjer for foreningens arbejde i det kommende år 
 • Godkendelse af revideret årsregnskab
 • Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
 • Medlemsforslag - forslag skal være os i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen 
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

16:30 - 17:00 Netværk, vin og snacks

Hils på bestyrelsen og fortsæt snakken med de øvrige medlemmer over et glas vin.

Vi forbeholder os ret til at opkræve et "no show" gebyr på 300 kr.

Oplysninger


Tid 22. May 2019, kl.12:00-17:00 Sted Bygningskulturens Hus
Borgergade 111
1300 København K
Tilmeldingsfrist 21. May 2019 Tilmeldingsfristen er overskredet