Arrangementer


01. February 2022

ONLINE MORGENMØDE: INTRODUKTION TIL FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR


09. February 2022

Verdensmål i byggeriet: Fra vision til praksis

Verdensmålene har skabt en fælles ramme og et fælles sprog for de bæredygtige udfordringer, som vi alle i fællesskab skal arbejde på at løse inden 2030. Men hvordan går vi fra snak til handling i bygge-og anlægsbranchen, hvor mange aktører skal samarbejde om at finde løsninger?  


28. February 2022

Særligt tilbud til medlemmer: Online morgenmøde om ny CO2-lovgivning – hvad er kravene og hvordan kommer vi derhen?

Kom til morgenmøde og blik klogere på den nye lovgivning for CO2 og livscyklusanalyser for nybyggeri, og hvordan du som virksomhed konkret kan arbejde med at opfylde den. 


05. May 2022

Bæredygtige udbud

Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i dine udbud, og hvordan sikrer du, at bæredygtighed tænkes ind i dine projekter allerede i udbudsfasen? På denne seminardag får du inspiration til, hvordan du kan gribe fat i de forskellige bæredygtighedsparametre og høste erfaringer fra både bygherrer og andre dele af branchen. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.


10. May 2022

Den grønne omstilling – nye risici og dynamikker i byggeriet


18. May 2022

Årsmøde og generalforsamling

På årets generalforsmaling og årsmøde sætter vi spot på branchens ønsker for den fremtidige bæredygtige udvikling i byggeriet, samt mulighederne og barrierer for at bruge bæredygtige byggematerialer på projekter. 


07. September 2022

Bygherrens rolle for diversitet i byggebranchen


04. October 2022

Bæredygtige Udbud


13. October 2022

Find vej til dokumenteret bæredygtighed


25. October 2022

EU’s taksonomi


01. December 2022

CO2-Regnskab


06. December 2022

Bæredygtige byggematerialer