Charteret


Et ordentligt fundament

Charter for samfundsansvar i
ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Hent charteret som pdf

Charter for Samfundsansvar er en fælles hensigtserklæring, som alle medlemmeraf Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) underskriver ved indmeldelse. Medlemmer forventes ikke at være i mål, når de underskriver, men skal aktivt bestræbe sig på at arbejde med Charterets principper i sit ejendoms-, bygge- oganlægsvirke.

Medlemmer, der støtter op om charteret,vil bidrage til en samfundsansvarligog bæredygtig ejendoms-, bygge- og anlægsbranche med udgangspunkt i den tredobbelte bundlinje:

1. Mennesker – anstændige arbejdsforhold og social inklusion: Vi bygger til og med mennesker og vil sikre et inkluderende arbejdsmarked bygget på ordentlige og sikre vilkår for alle. Vi bygger med fokus på funktionalitet og tilgængelighed med inddragelse af interessenter og det omgivende samfund.

2. Miljø – bæredygtige byggematerialer, affald og energi: Vi bygger med respekt for naturens ressourcer og med fokus på at anvende bæredygtige byggematerialer og energiløsninger, samt minimere byggeaffald og genanvende flest mulige ressourcer via cirkulært byggeri.

3. Økonomi – etisk og økonomisk ansvarlighed: Vi agerer forretnings- og samfundsmæssigt forsvarligt og stiller krav til samarbejdspartnere om at gøre det samme. Vi afdækker og håndterer økonomiske risici og har fokus på totaløkonomiog bæredygtige kvalitetsbyggerier 

De tre principper vurderes i forhold til tre niveauer:

A. Vi vurderer og arbejder systematisk med, om charterets principper

B. Vi vurderer samarbejdspartneres og leverandørers håndtering

C. Vi indgår i dialog med myndigheder, beboere og øvrige interessenter

Download det fulde Charter for Samfundsansvar ovenfor.