Ansættelses- og arbejdsforhold


Princip 5: Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold.

F.eks. ved:

 • at anerkende vigtigheden af at respektere indholdet i overenskomsterne i forhold til løn- og arbejdstid samt øvrige forhold  – både hos sig selv og underleverandører.
 • at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø – både som led i planlægning og
  udførelse af projekter.
 • at arbejde for at sikre lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark.
 • at sikre et højt kvalifikationsniveau hos medarbejdere.

At have ordentlige arbejdsforhold handler både om egen arbejdskraft, arbejdskraft hos leverandører og om at bidrage til den kommende arbejdskraft gennem elevaftaler.

Hvordan ordentlige arbejdsforhold bestemmes er forskelligt. Ikke hele branchen arbejder f.eks. efter overenskomster. Ingeniørerne gør ikke. De følger typisk Funktionærloven eller anden lovgivning.

Princip 5 handler derfor ikke om, at alle skal arbejde efter overenskomster. Det handler om, at alle skal arbejde under ordentlige forhold. I dele af branchen er det ensbetydende med forhold, der er de samme som i overenskomsten og i andre dele ikke. Fælles er, at ordentlige arbejdsforhold i Danmark betyder danske løn- og arbejdsforhold. Dvs. at al arbejdskraft med arbejdssted i Danmark – både dansk og udenlandsk – behandles lige, når det gælder løn, ferie og afspadsering, når kompetencerne er de samme.

Samtidig kan ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold være et konkurrenceparameter. Virksomheder, der kan dokumentere, at byggeprojekter foregår i ordentlige og sikre omgivelser, og at der ansættes elever, tiltrækker kunder, der ønsker kvalitet. Ordentlige forhold er ikke nødvendigvis dyrere, da sygefraværet ofte vil være lavere og trivsel højere, rekrutteringen lettere – til gavn for effektivitet og kvalitet i byggeriet.

 • Efter med succes at have anvendt Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars charter, går ANKER HANSEN & CO. A/S nu i gang med at bruge foreningens nye redskab til dokumentation og kontrol af arbejdsforhold hos sine underentreprenører.

 • Region Hovedstaden har samlet og formidlet viden om, hvad der rent faktisk virker, når vi skal uddanne fremtidens faglærte i vores byggerier.

 • Hos Arkil skal hver tiende faglærte medarbejder være under uddannelse. Strategien giver dobbelt gevinst, da den gavner både rekruttering og image. Virksomheden profilerer sig aktivt over for nye lærlinge blandt andet på Facebook og folkeskoler.

 • Metroselskabet har udviklet en manual til udenlandske entreprenører. Vi har filmet Metroselskabet og en af Metroselskabets italienske entreprenører, som gør en ekstra indsats for at have ordentlige arbejdsforhold og overholde dansk lovgivning.

 • Odense Kommune hyrer ikke revisorer eller eksterne konsulenter til at tjekke arbejdsforholdene på kommunens byggepladser. Det klarer en håndværker og en jurist, der baserer deres arbejde på tillid og tæt personlig kontakt til leverandørerne. De færreste af dem handler i ond tro, lyder erfaringen.

 • SALUS Boligadministration har sammen med Kolstrup Boligforening udviklet en drejebog for, hvordan lære- og praktikpladser bliver en fast del af boligforeningens byggeprojekter. Drejebogen bygger videre på en model udviklet af Dansk Byggeri og BL – Danmarks Almene Boliger.

 • I 2013 vandt Hoffmann opgaven at bygge Microsofts hovedsæde nord for København. Hoffmann fik blandt andet opgaven på grund af virksomhedens fokus på arbejdsmiljø.

 • I efteråret 2014 tog Københavns Kommune en række vidtrækkende initiativer for at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold på kommunens arbejdspladser – herunder også byggepladserne. Initiativerne hedder ’Fair Forhold’ og er sat i gang af kommunens politiske ledelse.