Vurder leverandører og samarbejdspartnere


Princip 2: Vi vurderer samarbejdspartneres og leverandørers håndtering af samfundsansvar.
 
F.eks. ved:

 • at lade charterets principper indgå i valg af samarbejdspartnere, hvor det er muligt og relevant.
 • at indgå dialog med samarbejdspartnere og leverandører om deres politik og praksis for samfundsansvar.
 • at bidrage til at skabe overblik over alle aktører i et bygge- og anlægsprojekt i samarbejde med projektets væsentligste parter.
 • at konkretisere og fastlægge håndteringen af charterets principper så tidligt som muligt i et projekt – og så vidt muligt i et samarbejde mellem de væsentligste parter.

Bygherrer, rådgivere og entreprenører bør screene samarbejdspartnere og leverandører i forhold til, om de arbejder efter charterets principper.
 
Der vil være forskellige muligheder for at stille krav om samfundsansvar afhængig af, om ordregiver er offentlig/offentligt støttet eller privat.
 
Hvor private ordregivere frit kan udvælge samarbejdspartnere og leverandører samt stille de krav, som ordregiver måtte ønske, så har de offentlige/offentlige støttede ordregivere en række begrænsninger, der kan henføres til udbudslovgivningen.

Offentlige/offentligt støttede ordregivere:
I forbindelse med prækvalifikation kan ordregiver gøre følgende:

 • informere ansøgere om at charters principper forventes efterlevet.
 • informere ansøgere om eventuelle kontraktbilag, der referer til samfundsansvar (krav om bæredygtighed, energivenlige arbejdsmetoder, anti-korruption, arbejdsklausuler, mv.). Ordregiver kan også informere om eventuelle dialog- og kontroltiltag til at sikre kontraktvilkårene overholdes.

I forbindelse med tilbudsgivning kan ordregiver gøre følgende:

 • Når de prækvalificerede virksomheder afgiver tilbud kan ordregiver kræve, at tilbudsgivere skriver under på, at charterets principper overholdes.

I forbindelse med udvælgelse vha. tildelingskriterier kan ordregiver gøre følgende:

 • Konkretiseringen af udvalgte af charterets principper kan også - afhængig af det konkrete udbud - egne sig som tildelingskriterier. Eksempelvis dokumentation af bæredygtige byggemetoder, tilbudsgiveres håndtering af sikkerhed og sundhed, miljøcertificering, mv.

I forbindelse med kontraktindgåelse kan ordregiver gøre følgende:

 • Ved kontraktindgåelse kan ordregiver kræve at samarbejdspartnere eller leverandører underskriver kontrakttillæg , hvor krav til eks. bæredygtighed, antikorruption, arbejdsforhold, lærlingeforhold mv. er præciseret.

Der hvor udbuddet ikke falder ind under EU's udbudslovgivning, er der videre mulighed for at udvælge samarbejdsparter og leverandører på baggrund af deres håndtering af charters principper.

Private ordregiveres muligheder:
Private ordregivere har langt bedre muligheder for at screene samarbejdspartnere og leverandører og vælge dem, der dokumenteret arbejder systematisk med charters principper.

Private ordregivere bør opfordre både leverandører og samarbejdspartnere til at underskrive charteret samt dokumentere, hvordan de implementerer principperne. Ordregiverne bør ligeledes konsekvent vælge leverandører og samarbejdspartnere, der har en robust håndtering af charterets principper.

 • Odense Kommune hyrer ikke revisorer eller eksterne konsulenter til at tjekke arbejdsforholdene på kommunens byggepladser. Det klarer en håndværker og en jurist, der baserer deres arbejde på tillid og tæt personlig kontakt til leverandørerne. De færreste af dem handler i ond tro, lyder erfaringen.

 • I efteråret 2014 tog Københavns Kommune en række vidtrækkende initiativer for at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold på kommunens arbejdspladser – herunder også byggepladserne. Initiativerne hedder ’Fair Forhold’ og er sat i gang af kommunens politiske ledelse.