Vurder leverandører og samarbejdspartnere


Princip 2: Vi vurderer samarbejdspartneres og leverandørers håndtering af samfundsansvar
 
F.eks. ved:

  • at lade charterets principper indgå i valg af samarbejdspartnere, hvor det er muligt og relevant
  • at indgå dialog med samarbejdspartnere og leverandører om deres politik og praksis for samfundsansvar
  • at bidrage til at skabe overblik over alle aktører i et bygge- og anlægsprojekt i samarbejde med projektets væsentligste parter
  • at konkretisere og fastlægge håndteringen af charterets principper så tidligt som muligt i et projekt – og så vidt muligt i et samarbejde mellem de væsentligste parter

Værktøj til at supplere arbejdsklausul med sikkerhedsmæssige krav


Langt de fleste offentlige bygherrer indskriver arbejdsklausuler i udbud og kontrakter for B&A-projekter. Bygherrerne henviser typisk til ILO-konvention nr. 94 og fokuserer ved brugen af klausulen på, at udenlandsk arbejdskraft sikres ordentlige lønforhold.

Værktøjet rummer forslag til supplerende sikkerhedsmæssige krav, der er lige så specifikke, præcise og målbare, som de krav der allerede anføres i arbejdsklausulen om løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår. Ved brug af værktøjet præsenteres tilbudsgivere for bygherrens sikkerhedsmæssige krav på samme sted i udbudsmaterialet – nemlig i arbejdsklausulen – hvor tilbudsgiverne allerede oplyses om andre krav, der er særlig relevante ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft. Det giver et klart tilbudsgrundlag, gør det nemt at formidle kravene videre til underentreprenører og præciserer, hvad entreprenøren skal sikre i kontraktperioden, og hvad bygherren skal følge op på.

Værktøjet er udarbejdet af et projektteam hos COWI A/S med økonomisk støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Hent vejledning til værktøjet (pdf)

Hent skabelon til arbejdsklausul (word)

Hent skabelon til tilsynskontrol (excel)