VINDER AF PRISEN


Viljestærk entreprenør vinder hæderspris for socialt ansvar i byggeriet

Entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen vinder FBSA’s Jubilæumspris for samfundsansvar til Building Awards 2019. Det sker på baggrund af deres store indsats for at skabe jobs til udsatte borgere på deres byggerier, og for at være med til at løfte opgaven om at uddanne flere faglærte inden for bygge- og anlægsbranchen.

No alternative text description for this image

Foto: FBSA  

Veluddannede faglærte er en mangelvare i bygge- og anlægsbranchen, og ifølge Danske Regioners prognose vil der i 2025 mangle ca. 70.000 faglærte på landsplan. Mange af dem vil mangle i byggeriet. Ved at fokusere på både beskæftigelse og uddannelse i mange af deres projekter, udviser Enemærke & Petersen et stort engagement i at skabe en social og bæredygtig udvikling i byggebranchen. Det er en stor gevinst for samfundet, til stor inspiration for resten af branchen, og begrundelsen for, at juryen har kåret Enemærke & Petersen som vinder.

”Netop fordi byggebranchen står i en situation med en stor mangel på praktikpladser og arbejdskraft, er det afgørende, at vi får forretningspotentialet i sociale indsatser frem i lyset. Det er på længere sigt en investering i mere en bæredygtig byggebranche – og i samfundet generelt.” påpeger Palle Adamsen, Bestyrelsesformand i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og formand for juryen bag prisen.

Enemærke & Petersens renoveringsarbejde af Rosenhøj-området i Aarhus er et særligt eksempel som skiller sig ud: Inden projektets start var arbejdsløsheden i området i aldersgruppen 20-29-årige dobbelt så høj som landsgennemsnittet. Derfor havde Enemærke & Petersen, i kraft af rollen som hovedentreprenør på projektet, forpligtet sig til at uddanne seks-otte lærlinge i projektperioden og årligt tage op mod 40 personer ind i virksomhedspraktik og løntilskudsjob i samarbejde med de øvrige underentreprenører.

Hele 43 arbejdsløse beboere kom i beskæftigelse under renoveringen af Rosenhøj. Af dem havde Enemærke & Petersen 14 unge ansat og ni er i dag i uddannelse eller fast job. Udover de udsatte unge som blev ansat i byggefaget, inviterede Enemærke & Petersen også arbejdsløse indvandrerkvinder fra lokalområdet ind som arbejdsstyrke, for på den måde at udnytte de muligheder og ressourcer, der var i lokalområdet.

Udover jobskabelse, har indsatsen har også resulteret i mindre hærværk på byggepladsen, større accept hos beboere af byggeri og gener samt bedre beboerdialog. Juryen hæfter sig ved, at disse resultater i høj grad også gavner forretningen, da hærværk og forsinkelser er dyrt for et byggeri.

Fremadrettet skal resultaterne fra Rosenhøj-projektet integreres i hele den danske byggebranche. Det skal ske gennem igangsættelse af et nyt projekt, som skal medvirke til at få sat erfaringerne fra Rosenhøj og andre beskæftigelsesprojekter på formel - og dermed udvikle en guide for byggebranchen til at løfte socialt udsatte unge ind på arbejdsmarkedet.